RSS
A A A K

Nieaktualne oferty pracy


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2023 - PDF

- Oświadczenie zleceniobiorcy - PDF :: Word

- Zgłoszenie wstępnej gotowości - PDF :: Word


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- Radca prawny - samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik noboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy:

- Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu dla kandydatów do pracyczytaj


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy:

- Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy:

- Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- referent ds. administracyjno-finansowych w Zespole ds. administracyjno-finansowych - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- kontroler weterynaryjny w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- młodszy specjalista do spraw kadr i płac - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- kontroler weterynaryjny w zespole zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

- starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowisko pracy:

- kontroler weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Winik naboru


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy:

- starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy:

- starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy:

- inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

- starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - treść ogłoszenia

Wynik naboru


Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń do realizacji zadań w 2022 roku w ramach umowy-zlecenia:

 • Ogłoszenie - PDF
 • Oświadczenie Zleceniobiorcy - PDF :: Word
 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia - PDF :: Word
 • Klauzula dla kandydatów do pracy na papierze firmowym - PDF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu ogłasza nabór na kandydatów do realizacji zadań z wyznaczenia w 2021 r. w ramach umowy-zlecenia.

 • Treść ogłoszenia - PDF
 • Oświadczenie zleceniobiorcy - załącznik nr 1 - Word :: PDF
 • Podanie o wyznaczenie - załącznik nr 2 - Word :: PDF
 • Podanie o wyznaczenie do czynności pomocniczych - załącznik nr 3 - Word :: PDF
 • Klauzula dla kandydatów do pracy - PDF

Ogłoszenie o naborze:


Ogłoszenie o naborze:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:


Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy:


Ogłoszenie o naborze wewnętrzynym dla kandydatów do pracy na czas zastępstwa na stanowisko:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

kontroler weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Ogłoszenie o naborze na kandydatów do realizacji zadań w 2020 roku w ramach umowy-zlecenia:

 • Ogłoszenie na wyznaczenia na rok 2020 z dnia 18.10.2018 r. - PDF :: Word
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie Zleceniobiorcy - PDF :: Word
 • Załącznik nr 2 - Podanie o wyznaczenie - PDF :: Word
 • Załącznik nr 3 - Podanie o wyznaczenie do czynności pomocniczych - PDF :: Word
 • Klauzula dla kandydatów do pracy na papierze firmowym - PDF


Ogłoszenie o naborze na kandydatów do realizacji zadań - bioasekuracja - w 2020 roku w ramach umowy-zlecenia:

 • Ogłoszenie na wyznaczenia na rok 2020 z dnia 18.10.2018 r. - PDF :: Word
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie Zleceniobiorcy - PDF :: Word
 • Załącznik nr 2 - Podanie o wyznaczenie - PDF :: Word
 • Klauzula dla kandydatów do pracy na papierze firmowym - PDF

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

starszy inspektor weterynaryjny ds.bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Treść ogłoszenia - czytaj

Wynik naboru - czytajPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji w zespole ds. pasz i utylizacji

Treść ogłoszenia - czytaj

Wynik naboru - czytaj


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - treść ogłoszenia

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności 

Treść ogłoszenia - czytaj

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności (niealktualne)

Treść ogłoszenia - czytaj

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

Treść ogłoszenia - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


- Oferta pracy z dnia 5 kwietnia 2018 r. na stanowisko inspektor weterynaryjny - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy - Starszy inspektor weterynaryjny ds. paszy i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu

Treść ogłoszenia - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole zdrowia i ochrony zwierząt.

Treść ogłoszenia - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole zdrowia i ochrony zwierząt - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko księgowy w Zespole ds. administracyjno-finansowych - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy-zlecenia na rok 2018 - czytaj.

- załącznik nr 1 - Oświadczenie zleceniobiorcy - Word :: PDF

- załącznik nr 2 - Word :: PDF

- załącznik nr 3 - Word :: PDF


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko księgowy w Zespole ds. administracyjno-finansowych - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytaj


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności - czytaj (nieaktualne)

Wynik naboru - czytajOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 03.03.2023
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 06.02.2018
Dokument oglądany razy: 2 758