RSS
A A A K

Higiena żywności


26.10.2022

Ubój zwierząt na użytek własny – podstawy prawne i wybrane najważniejsze informacje - ulotka


24.10.2022

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - ulotka

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią - pobierz

Oświadczenie przedsiębiorcysektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią - Word :: PDFEKSPORT PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Informacja dla przedsiębiorców zamierzających eksportować swoje produkty na rynki państw trzecich – Word :: PDF

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii – PDF

Wytyczne głównego lekarza weterynarii – PDF

 • Załącznik nr 1 – Deklaracja - Word :: PDF
 • Załącznik nr 2 – Potwierdzenie - Word :: PDF
 • Załącznik nr 3 – Przewodnik dotyczący sposobu wypełniania dokumentu - Word :: PDF

Druki

 • Wniosek o nadanie uprawnień eksportowych – Word :: PDF
 • Zgłoszenie eksportowe – Word :: PDF


INFORMACJE DLA ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA PRODUKCJI MLEKA SUROWEGO WPROWADZANEGO DO OBROTU

Gospodarstwo produkcji mleka surowego wprowadzanego do obrotu - niezbędne wymagania i dokumentacja – Word :: PDF

Druki

 • Karta mycia i dezynfekcji – Word :: PDF
 • Arkusz monitorowania karmnika deratyzacyjnego – Word :: PDF
 • Ewidencja stosowania środków ochrony roślin oraz stosowania preparatów biobójczych – PDF
 • Procedura nr 1 ml. Procedura pozyskiwania mleka – Word :: PDF
 • Procedura nr 2 ml. Postepowanie z mlekiem po doju - Word :: PDF
 • Procedura nr 3 ml. Postepowanie z mlekiem od krów przed i po porodzie - Word :: PDF
 • Procedura nr 4 ml. Mycie i dezynfekcja - Word :: PDF


DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

 • Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - PDF
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 21.03.2016 r. – MLO - PDF


ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

 • RHD - najważniejsze informacje – PDF
 • RHD - wniosek o wpis do rejestru [Druki]
 • RHD - informacje podstawowe - PDF
 • RHD - procedura rejestracji - PDF
 • RHD - wymagania weterynaryjne - PDF
 • RHD - pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych - PDF
 • RHD - wymagania prawne - PDF
 • RHD - nadzór nad jakością handlową żywności - PDF
 • RHD - Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności - PDF
 • RHD - Znakowanie wybranych grup towarowych - PDF
 • RHD - Ustawa z 16.11.2016 o zmianie niektórych ustaw - PDF
 • Rozporządzenie MRiRW z 16.12.2016 r. ilość zbywanej żywności RHD - PDF
 • Ustawa z dnia 09.11.2018 r. zmiana ustaw ułatwienie sprzedaży - PDF


SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności – PDF

Sprzedaż bezpośrednia jaj

Sprzedaż bezpośrednia jaj - najważniejsze informacje - Word :: PDF

Druki

 • Zgłoszenie działalności podlegającej rejestracji - [Druki]
 • Wniosek - sprzedaż bezpośrednią - [Druki]
 • Monitoring karmnika deratyzacyjnego - [Druki]

Sprzedaż bezpośrednia produktów rybołówstwa

Sprzedaż bezpośrednia produktów rybołówstwa - najważniejsze informacje - Word :: PDF

Druki

 • Zgłoszenie działalności podlegającej rejestracji - [Druki]
 • Wniosek - sprzedaż bezpośrednia - [Druki]
 • Rozporządzenie MRiRW z 14.10.2008 akwakultura - PDF
 • Program nadzoru stanu zdrowia - PDF


UBÓJ ZWIERZĄT NA UŻYTEK WŁASNY – materiały szkoleniowe - Word :: PDF


08.05.2012

Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (prezentacja) - pobierzOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 01.03.2023
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 970