RSS
A A A K

Standardy zarządzania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu.

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Departamencie Szefa Służby Cywilnej odbyło się wręczenie certyfikatów biorącym udział w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej".

Dyplom dla Powiatowego Inspektoratu w Kaliszu za udział w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej" - czytaj

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością - czytaj

Certyfikat Systemu Zarządzania - Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym - czytaj

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 - czytaj


Sprawne, dobrze zarządzane i przejrzyste instytucje publiczne, posiadające zdolność do kształtowania skutecznej polityki i jej konsekwentnego wdrażania, są niezbędne dla zapewnienia wyższych standardów życia obywateli. Jednocześnie wzrost świadomości oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, powoduje, że klienci urzędów zwracają coraz większą uwagę na zachowania etyczne w jednostkach publicznych. Niezbędne jest wypracowanie właściwych norm zachowań i procedur postępowania w urzędach. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ charakteryzuje się dużym subiektywizmem w ocenie przyjętych założeń.


Aby osiągnąć powyższe cele, konieczna jest poprawa efektywności funkcjonowania polskiej administracji publicznej, poprzez wdrożenie nowoczesnych standardów zarządzania.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z konsorcjum firm DGA S.A i Blue energy Sp. z o.o. przybliżają urzędy do tego celu poprzez realizację projektu: „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Punktem docelowym projektu jest wdrożenie w wybranych urzędach administracji rządowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normę PN – EN ISO 9001:2009 z uwzględnieniem wymagań kontroli zarządczej oraz budżetowania w ujęciu zadaniowym. W wyznaczonych jednostkach system zostanie rozszerzony o wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). W ramach wdrożeń przewiduje się szereg działań, które będą istotnym krokiem w stronę doskonalenia jakości funkcjonowania urzędów, czyniąc z nich instytucje profesjonalne, opierające swoje działania na nowoczesnych standardach zarządzania.


Udział jednostek rządowych w projekcie będzie istotnym impulsem do wzmocnienia ich wizerunku, jako instytucji profesjonalnych, godnych zaufania oraz opierających swoje działania na nowoczesnych standardach zarządzania.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2014 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2015 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2016 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2017 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2018 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2019 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2020 - czytaj


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2021 - czytajOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 28.04.2022
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 968