Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP:

ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego - przejdź do skrzynki

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00) do Sekretariatu Inspektoratu przy ul. Warszawskiej 63b w Kaliszu na następujących nośnikach danych:

  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CDRW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
    • DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, ZIP, 7z
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
    (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Nasz adres do skrzynki e-Doręczeń : AE:PL-88881-13087-RIAVF-18

 


Opublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 07.06.2022
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2981
12.07.2024 // bip.piwkal.ayz.pl/