Sprawozdania finansowe


Rok 2021

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r. - PDF

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r. - PDF

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r. - PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r. - PDF


Rok 2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. - PDF

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r. - PDF

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. - PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. - PDF


Rok 2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - PDF

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r. - PDF

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - PDF


Rok 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. - PDF

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r. - PDF

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. - PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. - PDFOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 05.05.2022
Podpisał: Beata Wągrowska
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1877
12.07.2024 // bip.piwkal.ayz.pl/